BUFFALO 不锈钢保鲜盒3件组

  • 304不锈钢材质 
  • 可以受冷也可受热
  • 一套三件组
  • 容量:1500毫升 -21.5cm x 14cm x 8cm | 1000毫升- 18.5cm x 12cm x 6.5cm | 500毫升- 15.5cm x 10cm x 5.5cm
价格

RM 88.00

商品编号: SP138
商品款式|请点选购买

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM